PRODUKTER


MÅLESTASJONER

BAAS målesensorer for kontinuerlig måling av lufthastighet og mengde


CABIN UNITS

Halton HMF automatisk, eller semi automatisk diffusor inneholder integrert ettervarmebatteri.


BYSSEAVTREKK

Halton produserer avtrekkshetter til Ca 80% av offshore markedet.